Komplicerat specialuppdrag med lösningar som sticker ut i mängden

E05

Projektet

En tunnelsträckning byggd i lera som går under Mölndalsån och möter berget igen mot E6:an. Sektionen som går under Mölndalsån byggs i en sekvens där ån först leds om i en akvedukt som hänger från stödmur till stödmur. Bottenplattan kommer gjutas fast i installationen för att skapa ett system som hanterar upplyftkrafterna när schaktet töms på vatten.

Utmaningen

Utfördes från en tillfällig plattform ovanför Mölndalsån. Ån är skyddad av en miljödom som innebar att inget returflöde, leller andra vätskor/massor fick släppas ut i ån. Besvärliga markförhållanden ledde till kollapsande hål, djupare borrningar än förutsett, inflöde av sand och problem med att foderrör fastnade i berget. Pålarna installerades med toppnivå på ca 23 m under arbetsplattformen. Toleransen för toppnivån var +/- 20cm. Då pålen efter installation är mer än 20 m ner var det väldigt viktigt med noggranna mätningar och kapningar för att få det rätt på första försöket.

Lösningen

För att skydda Mölndalsån tillverkades ett tätningssystem i flera steg som gjorde det möjligt att hantera och forsla bort allt returflöde från borrningen. Plattformen tätades också för att hantera eventuella läckage från borrigg. För att hantera markförhållanden, användes en kombination av förinjektering, omborrning, extra spolning och djupare borrhål när det var nödvändigt.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

The Westlink Contractors (WLC) Weyss & Freitag
NCC JV

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Trafikverket