Keller löser stödkonstruktioner för ledningsarbeten och pumpstationer

Tora

Projektet

Arbetet med att omvandla Bromstens industriområde pågår. Ny infrastruktur, bostäder, förskolor och parkområden skall utföras. Kellers uppdrag är att genomföra jetinjektering för att täta konstruktion, i denna etapp en pumpstation. Borrdjup på 25 m ner till berg där det skall tätas mellan berg och stödkonstruktion.

Utmaningen

Eget arbetsområde med ansvar att vara Bas U. Relativt stort avstånd ner till berg samt svårslagen samt något lutande spont.

Lösningen

Bra samarbete med beställare, geotekniker och teknikstöd för att skapa förståelse och utvärdera de testpelare som utförts. Extra kontroller för att säkerställa att tätning uppnår önskad effekt.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Stockholm Stad

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Stockholm vatten