Tätt samarbete löser vattentätt koncept på Västlänken i Almedal

Almedal

Projektet

Projekt Västlänken består av fem delar samt en dubbelspårig järnvägstunnel som leder från den nuvarande terminalen Centralstationen genom gamla stan, till Haga och via Korsvägen / Liseberg och Almedal där rälsen integreras med befintligt järnvägsspår. Utöver en kapacitetsökning byggs även tre nya stationer.

Utmaningen

Rådande bergförhållanden med sprucket berg och borrade hål som kollapsade försvårade produktionen och orsakade förseningar. Sandlager i mark förhindrade injekteringscement från att täta sprickor i berg och kollapsade hål behövde injekteras flera gånger för att täta sprickorna fullt ut.

Lösningen

Löpande och nogrann återkoppling mellan operatör, platsledning och kund gjorde att en omedelbar bedömning kunde göras om det nyligen borrade hålet skulle injekteras eller förberedas genom för-injektering. Genom att utföra förinjektering stabiliseras ett kollapsande hål och förbereds inför en slutlig injektering med maximal tätning av sprickor. Genom att injektera med silica, så kallad kemisk injektering, kunde sandlagrets obehandlingsbara egenskaper kringgås och sprickor i berg kunde tätas. Hål som kollapsade flertalet gånger kringgicks genom att installera intilliggande foderrör, en metod som är framgångsrik och säker.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

West Link Contractors (WLC)

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Grundbau

Huvudentreprenörer

Trafikverket

Ridåinjektering i Almedal