Djupa fundament
Djupgrundläggning

Djupgrundläggning krävs när lösa jordar har liten kapacitet att motstå befintlig laster eller förändring av befintlig last. Djupgrundläggning involverar installation konstruktionselement för att överföra laster till starkare underliggande jordlager eller berg.