Instrumentation och övervakning
Instrumentation och övervakning

Keller tillhandahåller system och tjänster för övervakning av säkerhet och stabilitet vid byggnader, schakt, broar, järnvägar, vägar, tunnlar, dammar, vallar och sluttningar. Vi hjälper ägare, infrastrukturoperatörer och byggingenjörer att identifiera och mildra risker, optimera konstruktioner och metoder, samt ser till att dokumentation överensstämmer med gällande regler.