Snabbt och smidigt när Keller jordförstärker Kicks nya lokaler

Kicks

Projektet

Nybyggnation av lagerbyggnad för Kicks. Område med stora lermäktigheter behövde förstärkas mot fast mark, som är ett moränlager ovanpå berg.

Utmaningen

Bestämd installationsordning från norr till söder pga yta under planerad byggnad skulle bli klar snarast möjligt. Arbetsplatsform färdigställdes löpande under arbetet vilket begränsade installationsordningen, samt försvårade planering av arbetet. Provtestning 6-8 dagar efter utförd pelare. Vattenfyllda testgropar försvårade testning av pelare.

Lösningen

Genom att vara flexibla och genom bra samarbete med entreprenören kunde det prioterade området färdigställdas enligt den bestämda installationsordningen. Därefter utfördes pelarna varefter arbetsplattformen blev klar.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Kilen X 141 AB

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Kanonaden Entreprenad