Trots begränsad framkomlighet håller Keller tiden

EKO

Projektet

Wästbygg Entreprenad bygger lokaler åt EKO Stormarknad och Jureskogs Vägkrog i handelsområdet Överby i Trollhättan, på beställning av Svenska Handelsfastigheter.

Utmaningen

Wästbyggs förberedande markarbeten som skulle vara klara innan jordförstärkningen låg efter i tidplan redan när Keller etablerade sina två maskinekipage i oktober. Som ett resultat av detta hade Keller begränsade ytor att arbeta på de första veckorna, vilket gjorde det svårt att planera framfarten för Kellers maskiner.

Lösningen

Genom ett bra samarbete samt flexibilitet med entreprenör för markarbeten, E. Sundell, kunde Keller försäkra att grundläggningsarbeten höll tidsplan men även hjälpa Wästbygg att se till så att de arbeten som skulle ta vid efter markförstärkningen kunde påbörjas enligt ursprunglig tidplan.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Wästbygg Entreprenad

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Svenska handelsfastigheter