Arbete med högt miljöfokus från pråm

Odda

Projektet

På uppdrag av Boliden AS i Odda har Vest Betong AS fått ansvaret för att bygga en ny kaj på fabriksområdet. I detta sammanhang fanns ett behov av att installera stålrörspålar till den nya kajen för att kunna fortsätta arbetet med att gjuta kajdäck. Omfattningen för detta projekt bestod av 22 stålpålar med en diameter på 813 mm som borrades i bra berg.

Utmaningen

Arbete från pråmar nära befintlig konstruktion med vattendjup upp till 25m. Högt ställda miljökrav för att skydda den lokala miljön. Strikta kvalitétstoleranser för installationen av stålrörspålar.

Lösningen

Borrning med Reverse Circulation (RC) för att minska grumling av vattnet, genom att använda sig av detta slutna borrsystem. Man använde sig av GPS-system för att säkerställa att borrvinkeln, azimut, positionen och slutligen höjden följdes oavsett tidvattennivå. Höga kvalitetsstandarder uppfylldes vid borrningen med hjälp av en videoinspektionskamera och vattenförlustmätning.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Boliden

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Vest Betong