Keller med på tåget när Region Stockholm bygger ut tunnelbanan i Solna

Hagalund

Projektet

Arbetstunnel Hagalund är en del av projektet utbyggnad tunnelbana för Gula linjen. Projektet är beläget i Solna och är en nedfart till en arbetstunnel. För Kellers del omfattar projektet spontning, dubb-borrning, markstabilisering med kalkcementpelare, tätning av spont med jetinjektering för att möjliggöra en grundvattensänkning inom spont, hammarband samt stagborrning med MAI76 stag.

Utmaningen

Utmaningen var den mängd spont som förbereddes på en relativt liten yta med olika antal rör. Ett eller två dubbrör, jetgroutrör på utsidan, två spontsorter därtill i olika längder. Långa spontplankor varav den längsta om 19m krävde gott samarbete mellan spontpersonal och kranförare. Problem med släntberg vilket gjorde att stag glider iväg och svåra att få fast.

Lösningen

Noggrann planering vilka spont som skall förberedas och med vilka typer av rör. Samordning med beställare och planering av ytor som skall disponeras. Rakhetsmätning av stag för att säkerställa att dessa inte glidit iväg på berg.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Region Stockholm

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Implenia Sverige

Hagalund arbetstunnel