Samarbete och global styrka när Keller installerar pelare med en exakt lutning

KV

Projektet

Västlänken projektet består av 5 arbetsområden och ska resultera i en tvåfilig järnvägstunnel under Göteborg. Den leder från nuvarande Centralstationen under stadskärnan till Haga och ut ur Göteborg via Korsvägen / Liseberg i söder där rälsen åter intregreras i den befintliga järnvägslinjen. Förutom kapacitetsökning planeras två nya stationer att byggas i Haga och Korsvägen.

Utmaningen

Detta projekt var en utmaning för Keller då designen krävde att jetinjekteringen uppnådde en tryckhållfasthet på 7 MPa i lera. Utöver detta behövde Keller installera pelare med en 5-graders lutning samtidigt som byggarbetsplatsen i sig lutade. En annan utmaning var att säkerställa att arbetet kunde slutföras i tid och att ha kontinuitet i verksamheten då flertalet av Kellers personal arbetspendlade från andra länder under den rådande pandemin COVID-19.

Lösningen

Angående tryckhållfastheten på 7 MPa antog Keller en förskärningsteknik för jetinjekteringen. I samarbete med extern GPS-inmätning genomfördes en triangulering vilket medförde att Keller lyckades installera pelare med en exakt 5 graders lutning. För att säkerställa kontinuiteten i arbetet utnyttjade Keller sin globala styrka och hämtade in resurser från flera andra regioner.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Geoteknikk
Keller Grundbau

Huvudentreprenörer

The Westlink Contractors (WLC)
Wayss & Freytag
NCC
JV