Jordar behöver ofta förbättras för att hålla vikten av en byggnad eller för att motstå laster från infrastruktur. Detta kan innebära att marken stabiliseras eller att man grundlägger för att överföra lasterna till djupare, fastare lager.