För att hållas vikten av en byggnad eller last från infrastruktur behöver jordar ofta förbättras. Detta kan innebära att marken stabiliseras eller att man grundlägger för att överföra lasterna till djupare, fastare lager.