Keller Grundläggning levererar i alla lägen

utforande-av-kc-pelare-stadsmiljo-stockholm

Projektet

I samband med utvecklingen av stadsdelen Ulriksdal i norra Solna, Stockholm,  utförde Keller Grundläggning kalkcementpelar-entreprenad i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Pelarna avsåg att reducera sättningar vid lastökning på befintlig mark  till följd av exploateringen samt som stabilitetssökande åtgärd vid anläggning av ny VA.

Utmaningen

Markförhållandena inom arbetsområdet består av en tjock torrskorpa omkring 2.5-3m  som överlagrar en lös lera med mäktighet upp mot 13m. Inslag av både fyllning samt rivningsrester form av gamla ledningar försvårar borrningen i området samtidigt som det  begränsade arbetsområdet med mycket förbipasserande människor samt närhet till bostäder ställer krav på både säkerhet, bullernivåer samt arbetsplatsdispositionen.

Lösningen

Keller Grundläggning lyckades under två etapper färdigställa den av Peab Grundteknik  projekterade lösningen i tid utan tilläggskostnader eller klagomål från grannar.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Solna stad

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Peab Anläggning