Keller Grundläggning masstabiliserar inför  breddning av Skarpövägen

skarporvagen-masstabilisering-keller

Projektet

På uppdrag av Frentab har Keller Grundläggning utfört masstabilisering inför  breddningen av Skarpövägen i Nacka, Stockholms län. Projektet omfattade totalt masstabilisering av 130m väg motsvarande ca 1500m3 av stabiliserad torv.  Torven hade bitvis vattenhalter över 900% det vill säga väldigt lösa och blöta  massor.

Utmaningen

Under Skarpövägens tidigare dragning sluttar berggrunden kraftigt vilket  medförde att den nya breddningen av vägen behövde anläggas ovan mäktigare  torvlager än den då befintliga vägen. Vägens norra bank är anlagd på en fyllning  vilandes på berg medan den nya södra banken anlades på ett blött torvlager  med mäktighet upp till 5m. Kellers utmaning var här att stabilisera den södra  banken med dessa lösa jordförhållanden.

Lösningen

Keller Grundläggning utförde under en tvåveckorsperiod en 1 - 5m djup  masstabilisering där ren cement användes som bindemedel för att förbättra  jordensegenskaper. En metod som generellt sett både är snabbare och mer  ekonomiskt relativt massutskiftning.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Nacka kommun

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Frentab