Intresset för geoteknik föddes genom en elak professor i ämnet. Skulle hon verkligen klara det svåraste ämnet universitet hade att erbjuda? Och Tünde tände till.

- Jag tänkte; Utmaningen antagen, skrattar Tünde.

Geoteknik är en vetenskap som behandlar de byggnadstekniska egenskaperna samt metoder att bygga i, på och med jord och berg. Bland underämnena hör jord- och bergmekanik samt dynamik, hydrogeologi, ingenjörsgeologi och grundläggningsteknik.

Geotekniska undersökningar syftar till att bestämma jordens och bergets egenskaper, och sättet att grundlägga och utföra byggnation av byggnader och anläggningar.

Tünde tog sin kandidatexamen som civilingenjör och ingenjör med vägar, järnvägar, tunnlar och broar som huvudämne på Tekniska Universitet i Cluj Napoca i Rumänien. Därefter blev det vidare studier på Tekniska Universitetet i Graz i Österrike, som ledde till en magisterexamen i geoteknik 2013.

Efter studierna följde ett år på ett företag som arbetade med geotekniska undersökningar och ett annat där Tünde designade höga byggnader i Tyskland. Sedan kom ett erbjudande från Keller.

- Jag tackade självklart ja! Det finns ingen teknik inom geoteknik som Keller inte har stor erfarenhet av och inte kan genomföra, säger Tünde. Det är verkligen jättekul att arbeta för en företag med så mycket möjligheter och kunskap.

Hon började sin karriär på Keller i Rumänien 2015 som geokonstruktör och fick sedan  chansen att bistå med sina kunskaper med ett jetinjekteringsprojekt i Helsingfors som projektingenjör.

- Det var en gamechanger, jag föll direkt för utförande och produktion och sedan dess har jag varit projektingenjör på olika projekt i Ungern, Österrike, Finland, Norge och nu Sverige där jag arbetar som produktionslinjechef.                                     

Det finns inga problem - bara utmaningar
Tünde Lorinczi
produktionslinjechef

Det är fortfarande en bransch och ett yrke där kvinnor är klart underrepresenterade. Men det är inget Tünde tänker på och tycker att hon alltid behandlats jämlikt.

- Mitt råd för kvinnor som vill börja i branschen är att påminna sig om att vi självklart är lika kapabla som män.

Arbetet som produktionslinjechef kräver en rejäl dos av både planering och simultankapacitet. På sitt bord har Tünde allt ifrån ritningar, kalkylering, personal- och maskinplanering till ekonomisk uppföljning av produktlinjer, investering och utveckling av produktlinjer.

Hon hanterar inköp av reservdelar, har koll på maskinservice och ser till att nytillkomna medarbetare får den utbildning som krävs. Vid behov går hon in som projektledare och står alltid stand-by med teknisk hjälp ute på fält.

Det är många parametrar som ska stämma, varje projekt är unikt, arbetstempot är ofta högt och plötsliga vändningar och lägen fordrar förmåga att tänka utanför boxen.

- Det finns dagar när allt går bra och det finns dagar när allt krånglar eller går sönder. I en sådan situation är det bara att snabbt tänka om och lösa så att arbetet löper på. Det finns inga problem, bara utmaningar, säger Tünde med glimten i ögat och ett leende.