Vår största styrka är vår personal och vi tror att mångfald inom arbetsgruppen är viktigt för att nå långsiktig framgång.

Keller är aktivt engagerade för att vara en inkluderande arbetsplats där mångfalden avspeglar den värld vi arbetar i. Vi uppmuntrar all vår personal till att förstå dess fulla potential och prestera på högsta nivå.

Vi kommer att fortsätta bygga vår vidare på vår kultur där alla Kellers medarbetare har samma möjligheter till karriär baserat på sina meriter.

Vår fördel på marknaden har sin grund i samlad erfarenhet, perspektiv och bakgrund i vår arbetskraft. Denna mångfald ger innovativa lösningar för en alltmer utmanande miljö.

Vårt engagemang för inkludering

Genom en mångsidig och inkluderande arbetsplats kommer vi att:

Diverse Keller employees meeting around a table

Förbättra ansvar med medvetet ledarskap

Genom att auktorisera och utrusta våra ledare för att utmärka sig inom detta område.

Female Keller project manager talking with colleagues

Lyssna till och interagera med vår personal

Genom engagemang av arbetskraft och medarbetarledda samhörighetsgrupper.

Female rig operator on a Keller site in Africa

Stärka och investera i vår personalstyrka

Genom att skapa en miljö med kontinuerligt lärande och utveckling för att stödja vår personal att nå sin fulla potential.

Keller employees at a recruitment fair

Bli branschens mest attraktiva arbetsgivare

Genom att locka, inspirera och behålla en mångfald av talangfulla medarbetare.

Keller employees looking at plans on site

Samarbeta med likasinnade organisationer

Genom att driva nödvändig branschutveckling.

Keller employee with dragon celebrating Lunar New Year

Uppmärksamma skillnader och det som förenar

Genom att öronmärka viktiga globala händelser som representerar bredden av vår arbetsstyrka.

Några ord från vår ledning

Att utnyttja vår globala arbetsstyrkas samlade kunskap och mångsidiga erfarenheter innebär att vi kan se på utmaningar utifrån flera olika perspektiv och utveckla nya och innovativa idéer för att utveckla dem. Vi brinner för att erkänna och fostra talang och att ge alla lika möjligheter att lyckas på meriter.
Mike Speakman
Chief Executive