Vår personal är vår största styrka och vi tror att mångfald inom arbetsgruppen är viktigt för att nå framgång över tid.

Keller engagerar sig aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats där mångfalden avspeglar den värld vi arbetar i. Vi uppmuntrar all vår personal till att förstå deras fulla potential och prestera på högsta nivå.

Vi kommer att fortsätta bygga vår kultur där alla Kellers medarbetare har samma möjligheter till karriär endast baserat på sina meriter.

Våra fördelar på marknaden härstammar från samlade erfarenheter, perspektiv och bakgrund från våra medarbetare. Att utnyttja denna mångfald ger innovativa lösningar för en alltmer utmanande miljö

Våra inkluderingsåtaganden

Genom en mångsidig och inkluderande arbetsplats kommer vi att:

Diverse Keller employees meeting around a table

Förbättra ansvar genom inkluderande och medvetet ledarskap

Genom att bemyndiga och utrusta våra ledare för att utmärka sig i detta område.

Female Keller project manager talking with colleagues

Lyssna och interagera med vår personal

Genom medarbetarledda samhörighetsgrupper och möjligheter genom engagemang av arbetskraft.

Female rig operator on a Keller site in Africa

Stärka och investera i vår personalstyrka

Genom att skapa en miljö med kontinuerligt lärande och utveckling för att stödja vår personal att nå sin fulla potential.

Keller employees at a recruitment fair

Fortsatt utveckling för att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare

Att locka, inspirera och behålla en mångfald av talanger.

Keller employees looking at plans on site

Samarbeta med ”likasinnade” organisationer genom inkludering

För att driva nödvändig förändring i branschen.

Keller employee with dragon celebrating Lunar New Year

Uppmärksamma skillnader och allt som förenar oss

Genom att öronmärka viktiga globala händelser som representerar bredden av vår personal.

Ett meddelande från vår Verkställande Direktör

”På Keller är vi stolta över en lång framgångshistoria som drivs av passion, engagemang och entusiasm hos alla de tusentals människor som arbetar för oss runt om i världen. Men vi är alla individer och vi vill se till att alla känner sig värderade, hörsammade och uppskattade, oavsett bakgrund, identitet och omständigheter. Vår styrka kommer från alla olika perspektiv, idéer och bidrag som våra medarbetare ger och vi arbetar medvetet med att främja mångfald och inkludering samt fortsätter att driva vårt företag så väl som byggbranschen framåt. ”
Mike Speakman
Chief Executive

Våra berättelser

Keller employees on a site in ASEAN

Mulitinternationella arbetsgrupper

Gemensamt arbete på plats
Gemensamt arbete på plats
Gemensamt arbete på plats
Gemensamt arbete på plats
Läs mer
female Keller project manager working on site

Fantastiska kvinnor

Forma vår värld
Forma vår värld
Forma vår värld
Forma vår värld
Läs mer
Keller Women in Construction logo

Medarbetarledda nätverk

Uppmuntra olika tänkande och idéer
Uppmuntra olika tänkande och idéer
Uppmuntra olika tänkande och idéer
Uppmuntra olika tänkande och idéer
Läs mer
Lady holding candle for Diwali

Gemensamt firande

Händelser som är viktiga för vår personal
Händelser som är viktiga för vår personal
Händelser som är viktiga för vår personal
Händelser som är viktiga för vår personal
Läs mer
Keller family

Stödja föräldrar

Genom COVID-19 pandemin
Genom COVID-19 pandemin
Genom COVID-19 pandemin
Genom COVID-19 pandemin
Läs mer
Keller Company Secretary one of top 100 women in engineering

Branschpåverkan

Att driva mångfald och inkludering framåt
Att driva mångfald och inkludering framåt
Att driva mångfald och inkludering framåt
Att driva mångfald och inkludering framåt
Läs mer