Utlänsk kompetens och samarbete. Keller utförde arbetet med endast ett team om fyra personer samt arbetsledare.

kungens-kurva-stockholm-jet-grouting

Projektet

Trafikplats Kungens kurva söder om Stockholm byggs om och en ny bergtunnel  tillkommer. Skanska som huvudentreprenör anlitade Keller Grundläggning för  vår kompetens inom jet grouting. Keller Grundläggning tog hjälp av sina  Österrikiska kollegor för att ro projektet i hamn.

Utmaningen

I anslutning till tunneln hade Skanska slagit en spont för att stabilisera  schaktgropen ner till berget. Berggrunden i området ligger på varierande djup  och överlagras ofta av blockigt friktionsmaterial. Detta gjorde att stora mängder  grundvatten sipprar in mellan spont och berg. Keller Grundläggning anlitades för  att täta glappet mellan spont och berg för att reducera flödet.

Lösningen

Förborrning skedde genom jordmassorna och vidare ner ca 1m in berg. Medan  injekteringsmunstycket dras upp sprutas injekteringsmassan ut med ett högt  tryck som eroderar bort jordmassorna. Unikt för detta projekt var användningen  av en Wassara hammare med inbyggda jet grouting munstycken. Detta  möjligjorde att pelarna kunde utföras i en sekvens istället för att förborra och  sedan gå tillbaka och injektera pelarna.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning AB
Keller Grundbau Ges.mbH

Huvudentreprenörer

Skanska