Kellers team injekterar vid ombyggnation och ny bergtunnel i Kungens kurva

kungens-kurva-stockholm-jet-grouting

Projektet

Trafikplats Kungens kurva söder om Stockholm byggs om och en ny bergtunnel  tillkommer. Skanska som huvudentreprenör anlitade Keller Grundläggning för  vår kompetens inom jetgrouting.

Utmaningen

I anslutning till tunneln hade Skanska slagit en spont för att stabilisera  schaktgropen ner till berget. Berggrunden i området ligger på varierande djup  och överlagras ofta av blockigt friktionsmaterial. Detta gjorde att stora mängder  grundvatten sipprar in mellan spont och berg.

Lösningen

Förborrning skedde genom jordmassorna och vidare ner ca 1m in berg. Medan  injekteringsmunstycket dras upp sprutas injekteringsmassan ut med ett högt  tryck som eroderar bort jordmassorna. Unikt för detta projekt var användningen  av en Wassara hammare med inbyggda jetgrouting-munstycken. Detta  möjliggjorde att pelarna kunde utföras i en sekvens istället för att förborra och  sedan gå tillbaka och injektera pelarna.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Grundbau

Huvudentreprenörer

Skanska