I projektet installerade Keller över 25 000st, diameter 800mm cementpelare. Totalt stabiliserad längd i projektet var mer än 400 000m

Keller KC Folloline

Projektet

Follobananprojektet är ett av det största infrastrukturprojekten i Norge. I projektet ingår 22km ny järnväg från Oslo till Ski. Projektets huvudpart består i en 20km lång tunnel som kommer att bli nordens längsta när den är klar. På projektet har Keller i huvudsak utfört KC-pelare, stålkärnepålar, jetpelare och berginjektering för Oslo S.

Utmaningen

På arbetsplatsen var det många olika tekniker och nationaliteter, så logistik och planering är viktigt. Jordarter är lös lera på morän följt av svårborrad skiffersten i berggrunden. Grundförhållandena på arbetsplatsen har varierat mer än förväntat där leran lokalt har varit väldigt svårborrad.

Lösningen

Keller har med sin stora grundläggningsportfölj kunnat bistå beställaren med flera olika tekniker när anpassningar har blivit nödvändiga. Detta har gjort att beställaren inte förlorat någon tid utan kunnat fortgå med projektet som planerat. Keller har också en stor maskinpark med över 130 st borrmaskiner att tillgå, vilket skapar flexibilitet och trygghet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Norska Jernbaneverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning Lindome

Huvudentreprenörer

Condotte