2023-10-02

We are hiring!

Keller Grundläggning söker en verkstadschef och en arbetsmiljöchef. Gå in på vår hemsida www.kellergrundlaggning.se/karriär för mer information om tjänsterna.

Välkommen med din ansökan!

---

2023-08-27

Keller i lokala pressen 

Läs om vår invigning i Norra Halland 

https://norrahalland.se/nyheter/foretaget-visar-upp-sina-nya-lokaler/36593

Text samt foto: Eric Andersson / Norra Halland

---

Keller Grundläggning på Open House

2023-08-15

Välkommen till Keller Grundläggning på Open House

NU HAR VI FLYTTAT IN!

Kom och se hur vi har det! Besök våra lokaler, ät en hamburgare och kika på vår maskinpark.
Hjärtligt välkommen på Open House den 24 Augusti 2023 mellan klockan 13-18.

Adressen är Varlabergsvägen 11, Kungsbacka. 

Vi ses!

---

2023-04-01

Keller Grundläggning har ny adress

Från 1 april har Keller Grundläggning AB ny adress. Flytten berör såväl kontor som verkstad och beräknas vara genomförd i juni. All verksamhet i full gång som vanligt.

Mer information läggs ut löpande på vår hemsida www.kellergrundlaggning.se

Vår nya adress from 2023-06-01

Varlabergsvägen 11
434 39 Kungsbacka
(avfart 60 från motorväg E6)

---

2022-12-09

Keller Grundläggning mot nya lokaler

Efter många år i lokaler hos Lambertsson Sverige i Lindome, står det nu klart att Keller Grundläggning byter både lokaler och kommun. Företaget har under den senaste treårsperioden mångdubblat såväl antal uppdrag som personalstyrka, och vuxit ur sina nuvarande lokaler. 

- I och med att vi vuxit från 30 till 100 anställda under de senaste tre åren så har vi letat efter en lokal som underlättar för verksamheten, kunden samt befintliga och nya medarbetare. Lokalerna och det ideala geografiska läget intill områdets genomfartsled samt av- och påfart till E6:an tilltalade oss, säger Robert Thurner, Managing Director på Keller Sverige/Norge.

Flytten omfattar hela verksamheten, huvudkontor samt verkstad, som beräknas genomföras i juni 2023. De nya lokalerna är centralt belägna på Varlaberg i Kungsbacka och kommer vid flytten vara specialanpassade för Kellers verksamhet och behov.

Richard Jande, kommersiell förvaltare på Fortinova, kommenterar: 

- När vi förvärvade denna fastighet tomställd i början av året så fastnade vi för det attraktiva läget och kombinationen av funktionella och bra ytor. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Keller som hyresgäst och ser fram emot vårt samarbete. 

Keller Grundläggning vill också framföra ett varmt tack till Lambertsson Sverige för trivsamma år och ett gott samarbete.

---

2022-08-31

Keller grundlägger när Peab bygger om slussen i Södertälje

Peab har, efter ett tätt samarbete med Keller grundläggning i anbudsfasen, fått uppdraget att bygga om slussen i Södertälje. Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i augusti 2022. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor.

Peab har i projektet tilldelat Keller grundläggning uppdraget att utföra alla relevanta grundläggningsarbeten. Projektet omfattar borrade stålrörspålar, borrad rörspont, spont, GEWI-stag, hammarband samt strävor till ett kontraktsvärde om 370 miljoner svenska kronor.

- Efter långa förberedelser känns det roligt att vi hämtade hem kontraktet, särskilt när vårt uppdrag innefattar både konstruktion och utförande. Vi har alltid haft ett bra samarbete med Peab och ser fram emot ännu ett, säger Robert Thurner, VD på Keller Grundläggning.

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal.  Hela slussen ska byggas om och slussbron ska ersättas med en ny öppningsbar bro, slussportarna ska bytas ut och slussen kommer att bli både längre och bredare.

---

Keller lays the foundation when Peab rebuilds the lock in Södertälje

After close cooperation with Keller Grundläggning in the tender phase, Peab has been given the task of rebuilding the lock in Södertälje. The assignment is a turnkey contract with construction starting in August 2022. The client is Trafikverket and the contract sum amounts to SEK 1.5 billion.

In the project, Peab has assigned Keller Grundläggning the task of carrying out all relevant foundation work. The project includes RD-piles, RD-pile walls, sheet-pile walls, GEWI-anchors, wealing beams and struts to a contract value of SEK 370 million.

- After long preparations, it feels good that we took home the contract, especially when our mission includes both construction and execution. We have always had a good collaboration with Peab and look forward to another one, says Robert Thurner, CEO at Keller Grundläggning.

The lock in Södertälje is the largest trade lock in the Nordics. The reconstruction of the lock is part of the Mälar project, the purpose of which is to improve maritime safety and accessibility in the general waterways through the Södertälje canal. The entire lock is to be rebuilt and the lock bridge is to be replaced with a new openable bridge, the lock gates are to be replaced and the lock will be both longer and wider.

---

Presskontakt

Theresia Bernhardt
theresia.bernhardt@keller.com
+46 (0) 738-66 71 09

 

För frågor gällande projekt, prisuppgift eller anbud
+46 (0) 730-95 97 46

https://www.kellergrundlaggning.se/request/quote
https://www.kellergrundlaggning.se/request/assistance
info.se@keller.com