Byggsektorn och den geotekniska sektorn inom den är väl positionerade för att dra nytta av en växande befolkning, klimatresistensprojekt och från utvidgningen av städer samt infrastruktur.

Det kommer att begränsas av nya gränser för kol, användning av resurser och avfall men förväntas skapa lokala arbetstillfällen och socialt värde.

 

Smarta företag väntar inte på att bli drivna av reglering. De förekommer kurvan och utformar lösningar som tillgodoser kundernas behov till en lägre kostnad, med koldioxidutsläpp som minimerar eventuell negativ påverkan eller har en positiv nettopåverkan på miljön.

På Keller har vi erfarenhet och kreativ skicklighet för att möta denna utmaning.