Keller skapar förutsättningar för konstgjord ö med DSM i Stockholm

KK

Projektet

Kolkajens bostadsområde är ett av Stockholms stads många projekt för att möta den ökande befolkningen i Sveriges huvudstad. Bostadsområdet innebär en expansion i Stockholms vatten. Keller bidrog med förutsättningar till att skapa en grund till en möjlig ö genom 10 till 20m djupa DSM-pelare i 10m vattendjup.

Utmaningen

Utrustning och installation med våt teknik, DSM, är ovanligt på den svenska marknaden som domineras av torr installation, DDSM. Installation från en flytande pråm har inte utförts av Keller Grundläggning i Sverige innan. Positionering och stabilisering av pråmen med en 130 ton rigg i stark vind visade sig vara en utmaning i sig.

Lösningen

Keller Grundläggning fick stöd av Keller Polska som tidigare genomfört ett flertal liknande DSM-projekt i sin region. En kommunikation etablerades med PEAB som försåg projektet med pråmen. Kunds önskan om ytterligare pelare kunde tillgodoses och projektets slutfördes i tid.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Stockholm Stad

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Polska

Huvudentreprenörer

Peab