Borrade pålar är ett mycket effektivt konstruktionselement med många användningsområden inom grundläggning och anläggning.

Borrade pålar

Vanligt användningsområde

I en mängd olika infrastrukturprojekt som tunnlar, väg- eller brobyggnad samt översvämningsskydd
Som stödkonstruktion i schaktgrop eller nära intilliggande byggnader, ofta i kombination med andra tekniker som borrade stag eller jordspik
Som släntstabilisering för att förhindra skred eller skydda befintliga byggnader

Process

Ett foderrör installeras och jord borras ut med specialverktyg. Om hålet kräver stöd för att förbli öppet kan ytterligare ett foderrör eller borrvätska användas. En armeringskorg i full längd sänks ned i hålet som sedan fylls med betong. Borrade pålar kan borras till djup över 60m och med diametrar upp till 2,4m.

Fördelar

Mycket hög lastkapacitet
Olika diametrar tillgängliga från 450 mm och uppåt
Kan installeras i många jord- och bergtyper
Minimala sättningar och deformationer
Låg vibration

Kvalitetssäkran

Vi använder en mängd kvalitetssäkringsmetoder för våra produkter inklusive top-down och integritetstest samt digital registrering och loggning av installationsparametrar.