Borrade stålpålar är ett effektivt konstruktionselement med flera användningsområden inom grundläggning och anläggning.

Borrade pålar

Vanligt användningsområde

I en mängd olika infrastrukturprojekt som tunnlar, väg- eller brobyggnad samt översvämningsskydd
Stödkonstruktion i schaktgrop eller nära intilliggande byggnader, ofta i kombination med andra tekniker som borrade stag eller jordspik
Släntstabilisering för att förhindra skred eller skydda befintliga byggnader

Process

Ett foderrör installeras och jord borras ut med specialverktyg. Om hålet kräver stöd för att förbli öppet kan ytterligare ett foderrör eller borrvätska användas. En armeringskorg i full längd sänks ned i hålet som sedan fylls med betong. Borrade pålar kan borras till djup över 60 m och med diametrar upp till 2,4 m.

Fördelar

Mycket hög lastkapacitet
Olika diametrar tillgängliga från 450 mm och uppåt
Kan installeras i många typer av jord och berg
Minimala sättningar och deformationer
Låg vibration
Effektiv installation i trånga åtkomstplatser

Kvalitetssäkran

Keller använder omfattande metoder för att produktsäkra kvalitet, inklusive top-down, integritetstest, digital registrering samt loggning av installationsparametrar.