Lösa och sättningsbenägna jordlager kan kräva konstruktionselement, som djupgrundläggning, som överför laster till underliggande fastare jordlager eller berg. Oavsett om det är en byggarbetsplats eller i en befintlig konstruktion, kan Keller Grundläggning erbjuda den optimala grundläggningsmetoden för ditt projekt. Denna lösning används också när dragkrafter måste överföras till marken.