Lösa och sättningsbenägna jordlager kan kräva konstruktionselement som exempelvis djupgrundläggning, som överför laster till underliggande fastare jordlager eller berg. Oavsett om det är på en byggarbetsplats eller i en befintlig konstruktion kan Keller Grundläggning erbjuda den optimala grundläggningsmetoden för ditt projekt. Denna lösning används också när dragkrafter måste överföras till marken.