Geotechnical instrumentation and monitoring equipment
Instrumentering och övervakning

Övervakning av konstruktions- eller markrörelser samt omgivningspåverkan.