Djupstabilisering i homogen och känslig lera

OB5

Projektet

Projektet Peab Eiendomsutvikling är huvudentreprenör för ett nytt lägenhetskomplex i Osebakken, Porsgrunn. Första etappen av projektet, BT1, omfattar två flerbostadshus som kommer att innehålla totalt 26 enheter. Kellers uppgift i projektet var att installera kalkcementpelare, för att stabilisera grunden till byggnationen. 

Utmaningen

Arbetsplatsen ligger på en sluttning mellan Porsgrunnsälven och ett järnvägsspår, och hade en homogen och känslig lera. Marken bestod av ett överliggande 20m tjockt lager av sjölera och ett underliggande lager morän. Området innehöll också en del kvicklera. 

Lösningen

Kalkcementpelare installerades ner till moränlagret för att stabilisera den känsliga leran. FKPS-test utfördes på 45 pelare för att säkerhetsställa hållfasthet. Samtliga tester visade goda resultat.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

PBBL Prosjekt Peab Eiendomsutvikling

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Peab Eiendomsutvikling