Två riggar i arbete löser tajt tidsram

OSS3

Projektet

AF Gruppen Norge AS kontrakterades som huvudentreprenör av Halden kommun för att bygga en ny arena samt utbyggnation av en skola. Keller anlitades för att djupstabilisera marken ner till schaktnivå.

Utmaningen

Användning av två riggar inom ett litet arbetsområde med kort tidsplan för 
projektet. Koordination mellan Keller och andra underentreprenörer för 
fortsättning av schakt- och betongarbete. Leverans av 4 200-ton bindemedel av 
typen kalkcement och multicement. 

Lösningen

Kalkcementpelare installerades enligt design av Multiconsult. Pelarna varierade mellan primärt Ø800mm-pelare och några Ø600mm-pelare som användes för att få god anslutning mellan spont och kalkcementpelare. Detta för kraftöverföring. FKPS-provning utfördes på 58 kalkcementpelare för att säkerhetsställa att den stabiliserade marken fått en tillräcklig genomsnittlig skjuvhållfasthet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Halden kommun

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

AF Gruppen Norge