Testfält för bedömning av genomförbarhet

Testfält

Projektet

Västlänken består av 5 arbetsplatser och omfattar ett dubbelspår under Göteborg stad. Sträckningen går från centralstationen under dom gamla delarna av staden till Haga och via Korsvägen/Liseberg söderut där järnvägen ansluter till det existerande spårsystemet. I tillägg till att öka kapaciteten kommer två nya stationer att byggas i Haga och en på Korsvägen. Keller genomförde ett testfält på en begränsad yta för att bedöma parametrar och funktion inför framtida platta i full skala.

Utmaningen

Begränsad information om geotekniska parametrar innebar kontinuerlig kontroll och ändrade parametrar för att nå korrekt diameter på pelare och tillräcklig kapacitet på stag. Flera test av diameter (ACI) genomfördes och det konstaterades att diametern på pelarna inte kunde nås.

Lösningen

Keller ändrade diameter på jetpelarna för att bättre anpassa sig efter rådande förhållanden. Flytt av testfältet genomfördes på ett säkert sätt så att testresultaten fortfarande gav samma pålitlighet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Geoteknikk
Keller Grundbau

Huvudentreprenörer

The Westlink contractors (WLC)
Wayss & Freytag
NCC