Flexibilitet är en del av lösningen

LP

Projektet

Projektet är en del av utbyggnaden av det nya VA-systemet som installeras i Lerum kommun. Keller Grundläggnings uppdrag var att stabilisera den mark där en pumpstation senare skulle byggas.

Utmaningen

Ett mycket begränsat med utrymme för all utrustning. Det tillkom också mer mängd än beräknat och blev totalt 269st LB-1714m. LS-1076m, därtill 67 spontplankor.

Lösningen

Bindemedel i lastbil istället för fasta upplag samt nogsamt planerad arbetsgång innan uppstart för att eliminera stillestånd. Stabiliserings- samt spontarbete utfördes på endast 1,5 dag.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Lerum kommmun

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Peab