Torr och stabil stödkonstruktion - trots många avvikleser

Kvarnberget MS

Projektet

Västlänken består av fem arbetsplatser och omfattar ett dubbelspår under Göteborg stad. Sträckningen går från centralstationen under dom gamla delarna av staden till Haga och via Korsvägen / Liseberg söderut där järnvägen ansluter till det befintliga spårsystemet. I tillägg till att öka kapaciteten kommer två nya stationer att byggas i Haga och på Korsvägen.   

Utmaningen

Under installation av spont kunde alla inte drivas ned till avsett djup på grund av feltillverkade lås på vissa plank. På en del av spontsträckan upptäcktes en befintlig kulvert som också innebar avvikelser i spontning gentemot det projekterade.

Lösningen

En stålrörspåle borrades och injekterades i berg framför var spontplanka som inte kunnat drivas till korrekt djup. Stålrörspålen svetsades till sponten och utgjorde ett mothåll för att kompensera den saknade längden av plankan i marken. Hinder i mark medförde att vissa spontplankor separerades i låsen. Dessa tätades med jetinjektering och gjorde stödkonstruktionen stabil samt förhindrade vatteninträngning.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
KFS

Huvudentreprenörer

AGN Haga