Gammalt möter nytt när Keller markförstärker Västlänken

KB

Projektet

Projekt Västlänken består av fem delar och en dubbelspårig järnvägstunnel som leder från den nuvarande terminalen Centralstationen genom gamla stan, till Haga och via Korsvägen / Liseberg och Almedal där rälsen förbinds med befintlig järnväg. Utöver en kapacitetsökning planeras även två nya stationer att byggas i Haga och Korsvägen.

Utmaningen

Kraftig nederbörd orsakade problem på arbetsplatsen som blev mjuk med minskad stabilitet för tunga maskiner. Arkeologiska utgrävningar pågick samtidigt med produktion i gamla delar av staden. Därtill en utmanade tidsplan. Kvalitétetsprovning av kalkcementpelare, FKPS.

Lösningen

Kellers metodutveckling av standardiserad kvalitetsprovning, FKPS, tillsammans med FOPS-provning gav hållfasthetsdata på hela pelare, genom att kombinera dessa två annars separata provningar. Certifikat på stabil arbetsplatform signerat av kund tillsammans med bättre kommunikation och uppföljning förbättrade arbetsplattformen och säkerheten. Flexibilitet och samarbete med andra projekt förbättrade resursfördelningen och motverkade stillestånd i arbetet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

AGN Haga