KC-pelare löser stabil grundläggning inför högt flöde av tyngre trafik

djupstabilisierung-kc-pelare-kungalvs-resecentrum

Projektet

Keller Grundläggning har på uppdrag av Mark & Energibyggarna i Göteborg AB utfört grundläggning med KC-pelare av ett nytt resecenter i Kungälv. Området planlagt för resecentrumet har tidigare bestått av åkermark.

Utmaningen

Området för resecentrumet är sedan tidigare obelastat, underliggande lera är såledeles normalkonsoliderad och sättningsbenägen. Högt flöde av tyngre trafik så som bussar i linjetrafik medför en betydande lastökning och sättningsrisk.

Lösningen

Keller Grundläggning valde att projektera en lösning bestående av KC-pelare i två olika längder, 5 respektive 6 meter långa. De kortare pelarna fördelades jämnt över bussterminalens körytor medan de längre pelarna fördelas under ytor belastade med gabioner. Totalt sattes 3 498st KC-pelare till en total längd av 17 743 löpmeter.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Kungälvs kommun

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Mark & Energibyggarna AB