Snabb och smidig installation av spontlådor

F

Projektet

Projektet är en del av den utbyggnation av VA-system som görs i Fjärås, Kungsbacka Kommun. Keller utförde på uppdrag av BAB Rörtryckning AB två spontlådor, med ändamål att fungera som startgropar för rörtryckning av VA-system under vägbanor.

Utmaningen

De lösa lerorna i området gav dåligt mothåll och försvårade på så sätt installation av sponten.

Lösningen

Kellers arbetslag kunde på grund av sin långa erfarenhet utföra installationen av de två spontlådorna på ett snabbt och smidigt sätt, utan att det resulterade i några förseningar för entreprenören.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

BAB Rörtryckning

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Jord & Berg