Styrd borrning genom jetinjekteringskorridorer en utmaning

Grantorp

Projektet

Stockholm Vatten bygger ut avloppsnätet i Stockholmsförorten Huddinge.  Keller tillhandahöll designen efter handlingar från Stockholm Vatten och utförandet av jetinjekteringen. Styrud utförde den styrda borrningen och installation av ny VA. 

Utmaningen

Kellers uppdrag bestod av konstruktion och utförande av en jetinjekterad korridor genom vilken styrd borrning skulle utföras. Utmaningen var att skapa ett jetinjekterinsblock av god kvalité, vilket binder de naturliga blocken i moränen så dessa inte förskjuts vid den styrda borrningen. I urbana miljöer är det även extra viktigt att ha god kontroll på returflödet för att inte skada andra närliggande konstruktioner. Slutligen måste installationsmönstret anpassas för att undvika skuggeffekter.

Lösningen

Lösningen blev ett anpassat mönster med jetpelare i överlapp, med två olika pelardimensioner och c/c-avstånd mellan pelarna för att säkerställa att samtliga block kapslas in i korridoren och uppfyller ställda krav på minsta bredd. Förborrningen fick övergå från vatten till cement då returflödet inte kom upp vid vattenborrning.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Stockholms vatten

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Sveab