En optimal lösning när Keller står för både konstruktion och utförande

G

Projektet

Konstruktion och utförande av markförstärkning.

Utmaningen

Utmaningen inför detta projektet var att erbjuda en alternativ markförstärkning som kostnadsmässigt kunde konkurrera med pålning.

Lösningen

Genom att Keller Grundläggning AB själva kunde erbjuda både konstruktion och utförandet av markförstärkning genom inblandning av cementpelare, kunde vi på så sätt erbjuda en attraktiv lösning för Kellers beställare.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Johansson och Rehn

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Johansson och Rehn