Grundläggning av två nya gångbroar över FV47 i Haugesund

Haugesund

Projektet

Väg FV47 i Haugesund kommer att utvigdas från två till fyra filer. Därav ska två nya gångbroar, Storasund och Håvåsen, att byggas över den nya vägen. Stålpålar kommer att bygga grunden till de inre bropelarna

Utmaningen

Begränsad yta medförde logistiska utmaningar, framförallt kring Håvåsen bro. Installation  skulle utföras strax intill starkt trafikerad väg som måste hållas öppen. På grund av att vägbanan var känslig mot urspolning krävdes en skonsam men effektiv metod för rengöring av pålfoten.

Lösningen

Utrustning på Håvåsen bro reducerades till ett absolut minimum av det nödvändiga. Resterande utrustning etablerades runt Storasund bro, 500m från arbetsplatsen. Stålrör galvaniserades i ett stycke  en lokal leverantör.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Rogaland Fylkeskommune

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Risa AS