Tätning mellan spont och berggrund med stor nivåvariation

FB

Projektet

Implenia Norge har anlitats av Fornebubanen för att utföra arbetet på den nya tunnelbanan mellan Fornebu och Lysaker. Projektets mål var att markstabilisera den känsliga leran med kalkcementpelare innan en grop kunde utgrävas vid infarten till Fornebu. Innan utgrävning användes också jetinjektering med varierande dimensioner som ett tätningslager mellan spont och berggrunden.

Utmaningen

Utmaningen vid detta projekt var att åstadkomma en sluten tätning mellan sponten och berggrunden då bergnivån hade en stor variation.

Lösningen

Projektets lösning var att installera kalkcementpelare i ett ribbmönster nära sponten med en inblandningsmängd på 75 kg/m³, alla pelare installerades ner till berggrunden.

För sluten tätning användes jetinjektering med en tryckhållfasthet på >5 Mpa. Istället för att använda större men färre antal pelare installerades istället mindre pelare för att täcka alla höjdskillnader i bergnivån. Pelarna installerades enligt spontprotokollet med två olika storlekar på pelarna, Ø0,8m och Ø1m användes vid installation för varje spont.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Fornebubanen

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Implenia Norge