Keller löser tajt tidsplan med dubbla skift

FL

Projektet

Follo Line är ett infrastrukturprojekt där en ny järnväg konstrueras mellan Oslo och Ski. Kellers uppdrag i detta projektet var att installera drygt 10 400m jetpelare i form av ribbor, inom en tidsram om 21 dagar. Jetinjekteringens syfte är att stabilisera en utgrävningsgrop.

Utmaningen

Största utmaningen låg i den tajta tidsplanen. Stora mängder jetinjektering ger stora mängder returflöde.

Lösningen

För att uppfylla projektets tidsplan mobiliserades speciella borriggar och tre stycken faciliteter för omhändertagande av returflöde. Ett tjugotal av Kellers mest erfarna jetinjekteringsoperatörer arbetade dygnet runt för att hålla tidsplanen. Den genomsnittliga produktionen låg på ca 520m/dag. På grund av en befintlig betongplatta därtill styv lera gjordes förkapningar för att undvika deformationer av själva tunneln. Keller installerade och demobiliserade en dag innan deadline, vilket gav huvudentreprenören extra tid till att bygga om spåret.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Bane NOR

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

HAB