Kalkcementpelare grunden för ridhus i Dilling

Dilling

Projektet

Stabilisering av känslig jord för nybyggnation av ridhus.

Utmaningen

Många hinder i marken medförde att mycket tid behövde läggas för att röja undan innan produktionen kunde startas upp.

Lösningen

Alla hinder schaktades bort varefter ny jord fylldes på med jord. Installation kalkcementpelare med en medellängd på ca 7m. FKPS-test utfördes på pelare med ett genomsnittligt skjuvhållfasthet resultat över 300 kPa efter 14 dagars härdning.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Alexandra G. Andresen

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Herslet