Injekterar mot höga krav på tryckfasthet, borravvikelser och miljöavtryck

EPC

Projektet

Det statliga järnvägsföretaget Bane Nor har under det senaste decenniet börjat koppla samman städerna Oslo och Ski med järnväg. SP15-området i Ski är en del av den planerade centralstationen. Syftet med arbetet var att täta ett permeabelt jordlager under spontväggen och att täta öppna spontområden.

Utmaningen

Att uppnå en stor jetinjekteringsdiameter och hög hållfasthet i kohesiva jordarter. Begränsade platsförhållanden och miljökrav. Borrdjup upp till 20 m kombinerat med höga borravvikelser.

Lösningen

Tillämpning av ACI-metod för diameterkontroll och verifiering av jetinjekteringsparametrar och förskärningsprocess. Returflödesbehandling med filterpress för att uppnå miljökraven och för att undvika returflödesdammar med hänsyn till de begränsade platsförhållanden. Analys av borravvikelsemätningar, design av ytterligare pelare och förborrning med vattenhammare användes för att uppnå tätningskrav.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Bane Nor

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

OHK