Tre maskiner i parallellt arbete löser tajt tidsram

Drammen

Projektet

Drammen Helsepark är ett byggnadsprojekt för sju nya separata byggnader på en sammanlagd yta om 85 000m²  i närhet till Drammen sjukhus. Byggnaderna kommer framledes att innehålla företag och tjänster som vårdcentral, hotell, kontor, affärer och skolor. Keller anlitades av Kjeldas AS för att stabilisera den sensitiva leran med kalkcementpelare, innan en schaktgrop kunde tas ut. 

Utmaningen

Utmaningen var en kort tidsplan jämte den stora mängden pelare som behövde installeras. 

Lösningen

Kalkcementpelarna installerades med en inblandningsmängd på 100kg/m³ i ett ribbmönster nära spontväggen. För att klara av den korta tidsplanen användes tre stycken kalkcementpelarmaskiner parallellt i olika delar av arbetsområdet. FKPS-provning utfördes på kalkcementpelarna för att säkerställa att den stabiliserade marken fått en tillräcklig genomsnittlig skjuvhållfasthet.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Drammen Helsepark

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Kjeldas AS