Keller löser rak och vinklad borrning i begränsad höjd

CK2

Projektet

SMS2A projektet är en del av ett stadsutvecklingsprojekt bestående av 10 km nytt dubbelspår. Circle K delen är en av sex deletapper i projektet. Denna etapp är belägen rakt ovanför den nya tunneln i ett område med okonsoliderade material och liten bergtäckning. Det är nödvändigt att stabilisera detta område för att undvika framtida sättningar I området då tunneldrivningen framskrider mot centrum.

Utmaningen

Vinklad och rak borrning inuti och utanför en bensinstation med en tolerans för avvikelser på borrning på 2%. Fri höjd för borrning endast 4.5m. Garanti för att pelare överlappar 100% i den behandlade zonen och i gränssnittet jord och berg. Marken bestod av styv lera, block och morän och var förorenad av olja.

Lösningen

Vattendriven borrning med Wassara monitor. Devico Gyro/Aligner vid utförande av raka och lutande borrningar. Keller rigg KB0-5 användes vid borrning med restriktioner i höjd. Returflödet behandlades med Kellers Filterpress för att klara miljökrav och erhålla en hanterbar returflödeshantering.

 

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Bane Nor

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Geoteknikk
Keller Grundbau

Huvudentreprenörer

JV Acciona / Implenia