Snabbt och kostnadseffektivt när Keller fixar tätning under mark

C

Projektet

Projektet Västlänken består av fem delprojekt som bland annat omfattar en dubbelspårig järnvägstunnel under Göteborg. Tunneln löper från Centralen, under Kvarnberget till Haga och vidare söderut mot Korsvägen/Liseberg där den ansluter till befintlig järnväg. Därtill byggs tre nya stationer.

Utmaningen

Arbetsplats i centrala delen av en storstad, arbete intill en gångtrafikled med risk för spill och stänk samt upprätthållande av säkerhetsavstånd till borr-riggen. Närliggande järnvägsspår med tillhörande ledningar till vilka minst 5 m säkerhetsavstånd skulle hållas. Bergnivån återfanns inte på det från beställaren förväntade djupet.

Lösningen

Avvikelsen från förväntad bergnivå hanterades genom att borra till erforderligt djup. Kellers styrka var av stor vikt för projektet eftersom arbetsresurser kunde etableras från flera olika Kellerdivisioner så att arbetet kunde utföras och slutföras i tid med hänsyn till restriktioner gällande COVID19.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
Keller Geoteknikk
Keller Grundbau
KFS

Huvudentreprenörer

NCC