Med underjordiska tjänster tillgodoser Keller kundens behov

CB

Projektet

Under tidigare riktade horisontella underjordiska borrningar skadades brunnsluckan, följdaktligen började brunnen fyllas med lera. Inflödet av lera förhindrades genom att UW-betong hälldes i brunnen när det lagt sig. För att schakta ur leran och rensa brunnen behövde kopplingen mellan 710PE-rören och brunnen tätas.

Utmaningen

Inledningsvis förtestades materialet inför de underjordiska arbetet mot spruttrycket och kontakt mot stång. Arbetet under jord måste hållas funktionellt och intakt. Därefter följde det faktiska utförandet med undersökande kontaktborrning för att lokalisera de flerskiktiga underjordiska markförhållandena och genom delad avståndsmetod för att bestäamma dess exakta position och modellera dem som en AS-build i 3D.

Lösningen

Keller kunde snabbt och kostnadseffektivt tillgodose kundens behov genom att tillhandahålla underjordiska tjänster, skapa en 3D-modell av flernivåbruksbrunnens struktur, designa och installera en 3D jetinjektering tätningsplugg utan störningar i den underjordiska strukturen.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Styrud ingenjörsfirma

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

NCC