Kalkcementpelare i grunden när JM bygger nya flerbostadshus

B

Projektet

Bergerløkka är ett nytt bostadsprojekt i Billingstad, Asker kommun. Projektet styrs av JM, som bygger nya flerbostadshus i närheten av Oslo stad. Sammantaget ska området innehålla över 500 nya lägenheter.

Utmaningen

Arbetsplatsen ligger på en starkt deformerad del av Oslofältet. Detta leder till att det blir ett slumpvist djup till berggrunden över korta sträckor, den överliggande leran varierade också från relativt kompetent till kvicklera.

Lösningen

Samtliga kalkcementpelare installerades ner till berggrunden, som gjordes i en kombination av rutnät och individuella pelare. Fem individuella byggrunder gjordes också för att stödja några hisschakt. FKPS-testning utfördes för att säkerhetsställa att den stabiliserade marken nått rätt styrka efter installation av kalkcementpelare.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

JM Norge

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

JM Norge