Djupstabilisering i överkonsoliderad lera med lager av kvicklera

AH

Projektet

Asper Hageby är ett nytt bostadsprojekt i Kløfta, Ullensaker kommun. Projektet består av tre kvarter av flerbostadshus om 133 enheter. För att bostadsprojektet skulle kunna påbörja schaktning för källare samt byggnadsgrund behövdes markförstärkning utföras. Markförhållandena i området bestod av överkonsoliderad lera med ett över lager av kvicklera.

Utmaningen

Flera entreprenörer i parallellt arbete inom samma arbetsområde under olika kunder. Arbetsområdet var även beläget i direkt anslutning till ett bostadsområde.

Lösningen

Samtliga parter samlades dagligen för att diskutera ordningsföljden av arbete och leveranser. Arbetet med dess närhet till bostadsområdet skapade en viss oro hos de boende, vilket löstes med begränsade arbetstimmar samt extra skyddsåtgärder för att begränsa damm och annat material till fastigheterna

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

OBS

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Backe Romerike
Romerike Grunnboring