Nyhet för pålning och spontning på Keller Grundläggning

Vibro
Tillgänglig för uthyrning för bruk med egen personal alternativt erfaren personal från Keller
Vibro 2
En extra resurs där andra spontmaskiner går bet

• En extra resurs där andra spontmaskiner har en otillräcklig räckvidd, vid arbetsutförande i vatten, i begränsande områden där andra maskiner inte får plats eller där det krävs extra kraft för att driva eller dra spontplank eller pålar

• Slangarna är 45 m vilka kan förlängas för ytterligare räckvidd vid behov

• Mer än dubbelt så stor centrifugalkraft i jämförelse med Movax, vilket medför installationskapacitet för längre och tyngre spont och pålar >18m. Den ökade kapaciteten medför även förbättrad installationskapacitet för pålar i markförhållanden där annan utrustning är begränsad.

Vibro 3
Mer än dubbelt så stor centrifugalkraft än en Movax

• Installerar alla typer av spont; enkla och dubbla Z-profil, U-profil, H- och I-balkar. Med mindre modifiering kan den även installera runda och fyrkantiga stålpålar

• Motor i miljöklass steg 5 med en miljögodkänd bio-olja som uppfyller nödvändiga miljökrav

• Baserad i Göteborg med enkel åtkomst. Kan transporteras med vanlig lastbil eller kranbil med en totalvikt inklusive samtliga delar om cirka 15 ton. Tillgänglig för uthyrning för bruk med egen personal alternativt erfaren personal från Keller

Specifikation

ICE Vibrator 28RF
Centrifugalkraft 0-1600 kN
Totalvikt exklusive käftar & slangar 5 900 kg
Dimensioner LBH 2 333 x 785 x 2 427 mm

ICE 600 Power Pack
Motorns miljöklass, Steg 5
Miljöhydraulolja 1345 I Panolin oil
Vikt inklusive diesel 7 600 kg
Dimensioner LBH 4 330 x 1 750 x 2 280 mm

Välkommen att kontakta oss för mer information info.se@keller.com eller www.kellergrundlaggning.se

Published on