Keller håller maskinparken uppdaterad. Senaste tillskottet är LRH200 unplugged, som är en av världens första batteridrivna borrigg förberedd för DTH borrning. Under drift kan djupfundamentmaskinen anslutas till en konventionell elförsörjning eller drivas med batteri utan kabel, därför "urkopplad". 

NM

Maskinen kan utföra installation av pålar upp till 813mm i diameter och 24,5 meter singel pållängd. För dagen nyttjas maskinen till att installera 406x12,5mm pålar med 15 graders vinkel upp till 65m, och RD pålvägg med 508x12,5mm med 24m singellängd. 

Det finns inga begränsningar i prestanda och användning av maskinen jämfört med den konventionella versionen med dieselmotor.

Published on