Keller Grundläggning stärker styrkan med Bengt Hansson

Keller Grundläggning har i takt med efterfrågan på senare år växt sig allt större. Nu stärker vi upp företaget genom att hälsa Bengt Hansson välkommen som Regional Manager Sweden.

- Det här känns spännande då Keller är ett företag som levererar kompletta lösningar för geotekniska utmaningar, från beräkning till färdigt på plats. Min vision är att Keller Grundläggning ska bli det självklara förstavalet för kunderna och att vi som företag och medarbetare ska leva och verka våra värderingar med självklar integritet, gott samarbete och med ett optimalt resultat, säger Bengt.

Bengt har varit verksam i anläggningsbranschen sedan 1994 och de senaste 13 åren som affärschef för divisionen Väg & Järnväg inom region Väst för Tyréns.

- Det är en stor tillgång att ha en såpass erfaren geoteknisk ingenjör med oss. Bengt har förmågan att konsolidera och utveckla vår organisation och hans erfarenhet ligger också helt i Kellers linje med lokal fokus, säger Robert Thurner, Regional Manager Subsidiaries SWE/NO.

Bengt tillträder sin tjänst den 3 oktober 2022.

Kontaktuppgifter:

Robert Thurner
robert.thurner@keller.com
+46 (0) 730 636 139

Bengt Hansson
bengt.hansson@keller.com
+46 (0) 730 523 530

 

BHRT
Robert Thurner och resten av Keller-teamet hälsar Bengt Hansson varmt välkommen!

Keller Grundläggning strengthens the strength with Bengt Hansson

Keller Grundläggning strengthens the strength with Bengt Hansson Keller Grundläggning has grown in pace with demand in recent years. Now we are strengthening the company by welcoming Bengt Hansson as Regional Manager Sweden.

- This feels exciting as Keller is a company that delivers complete solutions for geotechnical challenges, from calculation to completion on site. My vision is that Keller Grundläggning will become the obvious first choice for customers and that we as a company and employees will live and work our values as is self-evident integrity, good cooperation and optimum results, says Bengt.

Bengt has been active in the construction industry since 1994 and for the last 13 years as business manager for the Road & Rail division within the West för Tyréns region.

- It is a great asset to have such an experienced geotechnical engineer with us. Bengt has the ability to consolidate and develop our organization and his experience is also completely in line with Keller's local focus, says Robert Thurner, Regional Manager Subsidiaries SWE/NO.

Bengt takes up his post on the 3rd of October 2022.

Contact details:

Robert Thurner
robert.thurner@keller.com
+46 (0) 730 636 139

Bengt Hansson
bengt.hansson@keller.com
+46 (0) 730 523 530

 

 

Published on