Grundkonstruktion är beroende av material som stål, cement och betong. Med det ligger vårt fokus på att minska CO2-utsläppen i alla våra produktionssteg. Nu har Keller tagit ännu ett steg i rätt riktning.

I april utsågs Thomas Kirchmaier, civ.ing., till hållbarhetschef för hela affärsenheten. Thomas har tidigare bland annat haft tjänst som divisionschef för borrade pålar och anses vara en av Kellers mest erfarna medarbetare.

Att fokus i första hand ligger på CO2-minskning betyder förstås inte att övriga globala hållbarhetsmål ignoreras.

Hållbarhet
Published on