Den 16 november var det dags för V-teknologsektionens och AE-sektionens årliga arbetsmarknadsmässa, VARM, på Chalmers tekniska högskola.  

Johan Gyllgård, Gabriela Penazova och Carl Jonsson var på plats från Keller Grundläggning för att låta studenterna veta lite mer om företagets verksamhet och vad det kan erbjuda dem, både under och efter sin utbildning. Årets upplaga hade som tidigare år bra uppslutning liksom besöken i Kellers monter. 

- Det var ett stort intresse för Keller som arbetsgivare. Vi har det lätt för oss när vi har både entreprenörskap och egen design, säger Johan Gyllgård, Chef Projektering och Kalkyl på Keller Grundläggning.

GC
Gabriela Penazova och Carl Jonsson på VARM 2023
Published on